clown arcade game

Wat doet en wat is een googchelaar nu eigenlijk?

Tegenwoordig is de term ‘googchelaar niet onbekend, maar wat het precies inhoud is niet voor iedereen even duidelijk. Als je naar het woord kijkt dan betekent het ‘de kunst van het schijnbaar onmogelijke’. Van oudsher is dit een straat- en podiumkunst waarbij door vlugge vinger- en handbewegingen een optisch effect wordt gecreëerd die lijkt te bedriegen. Tegenwoordig zijn de trucs en acts veel uitgebreider omdat we meer gebruik kunnen maken van de nieuwe technologie. Daarnaast is het tegenwoordig meer geaccepteerd dan vroeger, want het wordt tegenwoordig niet meer gekoppeld aan zwartekunsten. 

De geschiedenis van het goochelen 

Het is niet duidelijk hoe het goochelen is ontstaan, maar het lijkt in de loop van de jaren te zijn ontwikkeld. De theorie waar we nog steeds vanuit gaan is dat het goochelen door de sjamanen is uitgevonden. Zij maakten binnen hun gemeenschap gebruik van illusies om hun macht te tonen. Later zijn dieven en oplichters ook gebruik gaan maken van goocheltrucs en dat doen ze nog steeds. Zoals e het goochelen van de googchelaar vandaag de dag nog kennen is ontstaan rond de 18e eeuw. Zo rond de 19e eeuw werden kunst als straat- en podiumkunst verheven maar moest je oppassen dat je niet werd bericht van het uitoefenen van zwartekunsten.  In die tijd werd dat namelijk gezien als hekserij en daar kon zelfs de doodstraf op staan. 

Toen werden al bekende trucs gebruikt door googchelaars zoals het bekende balletje-balletje spel. Het is een eenvoudig spel dat je door vingervlugheid kan opvoeren en het bedrog is eenvoudig. Nog steeds staat goochelen niet gelijk aan bovennatuurlijke krachten, al wordt dat nog steeds weleens gedacht. Veel trucs kan je tegenwoordig in winkels gewoon kopen. Zo heeft Nederland drie officiële winkels waar je verschillende goocheltrucs kan kopen. Vroeger werden de trucs en acts bedacht door goochelaars zelf en werden ze soms onderling uitgewisseld. Dat is tegenwoordig een stuk minder. 

Wat is het verschil tussen een tovenaar en een googchelaar? 

Vandaag de dag wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen tovenaars en goochelaars. Kijken we naar het woord ‘toveren’ dan hebben we het echt over bovennatuurlijke krachten, zoals we die van sprookjes kennen. Als we het hebben over ‘goochelen’ dan gaat het over het uitvoeren van trucs en acts die mensen niet kunnen begrijpen waardoor het lijkt alsof het onmogelijk is. 

Vroeger was het onderscheid tussen een tovenaar en een googchelaar minder duidelijk, mede vanwege de betichting van het uitoefenen van zwartekunsten. Het risico was namelijk dat als je je bezighield met zwartekunsten dat je naar de brandstapel werd gebracht. Je kon je vaak als goochelaar niet verdedigen omdat je een geheimhoudingsplicht hebt waardoor ook niemand je kon vrijwaren. Het is opmerkelijk dat vandaag de dag in Saoedi-Arabië hekserij en tovenarij nog steeds wordt gezien als een misdaad waar de doodstraf op staat. Het kan dus levensgevaarlijk zijn om daar als goochelaar je beroep uit te oefenen. 

Wat is de Nederlandse Magische Unie?

De Nederlandse Magische Unie (NMU) is binnen Nederland het overkoepelende orgaan voor beroepsgoochelaars en geven jaarlijkse congressen en kampioenschappen. Ondanks dat er zo’n twaalfhonderd goochelaars in Nederland zijn staat geheimhouding nog steeds hoog in het vaandel. Als googchelaar ben je dus niet alleen en kan je genieten van je beroep.